KABELPLOGER FOR ENKEL FIBERLEGGING!

Ara Maskin er nå norsk leverandør av TIK kabel- og forploger i varierte størrelser.

De fleste bosetninger i Norge skal i årene fremover ha tilgang til høyhastighets internett via fiber. Tradisjonelt brukes en skuffegraver til dette, men i svært mange områder kan jobben gjøres vesentlig enklere og raskere med en kabelplog som legger fiberen rett i bakken. Dette minimerer også etterarbeid med å legge igjen grøfta. Litt pussing er alt som skal til.

Mer informasjon finner du her