NYHET! C-SCOPE SØKEUTSTYR

Med dette kan du enkelt finne blokkerte rør i bakken eller strømførende kabler.

Vårt nye søkeutstyr kan du bruke enten alene sammen med en stakefjør, eller med sonden montert på din grøftespyler!

Mer informasjon og video av utstyret i bruk finner du her