Komplett markberedningsaggregater for 8 og 12-15 tonns gravemaskiner

KOMPLETT OG KOMPLETT JUNIOR er effektive aggregater med høy kapasitet.

Fordelene med å markberede er flere.
Du skaper et plantepunkt som er optimalt for dine planter, noe som gir disse en vesentlig bedre start enn planter som er satt der hvor det ikke er markberedt.

Markberedning med KOMPLETT gir følgende startfordeler for dine planter:

 • Når torva vendes får du et plantepunkt hvor planten ikke er i konkurranse med omliggende vegetasjon
 • Snutebilla liker ikke åpne flater og unngår i stor grad plantepunktet som er fritt for annen vegetasjon
 • Skaper et punkt som ligger høyere enn omgivelsene, hvor planten ikke er så sårbar for mye nedbør
 • Høyere temperatur på den vendte torva
 • Mellom den vendte torva og bakken skapes et passe fuktig klima som holder seg også under tørre somre

Generelt lønner det seg å markberede året eller sommeren etter hogst. Da særlig om det er hogd gran. Da har kvist og bar tørket ut og gjør markberedningen vesentlig enklere.

 

Når du bruker Komplett aggregatet er det to måter å gjøre dette på:

 • Skal du plante rett etter markberedningen, så trykker du til den vendte torva med aggregatet. I dette tiltrykte punktet skapes et optimalt plantepunkt.
 • Skal du plante først neste sesong, så er det ikke nødvendig å trykke til torva. Du bruker kun aggregatet til å vende torva. Denne vil i løpet av vinteren sige ned og er et perfekt plantepunkt når våren kommer.

Komplett kan brukes til både flekkberedning og hauglegging av kvist.

Med et Komplett aggregat kan du markberede samtidig som du utbedrer kjøreskader og hjulspor i hogstfeltet effektivt.

Komplett er tilgjengelig i både en full «dobbel» versjon for 12-20 tonns gravemaskin og Komplett Jr. – en enkel versjon for 8-12 tonns maskiner.

Produsert i hardox!

 

Fordeler med Komplett Markberedningsaggregat

 • Kapasitet 2- 3 dekar pr time (store Komplett)
 • Lettere og få tatt med hele markberedningsarealet
 • Reparer kjøreskader i hogstfeltet sammen med markberedningen
 • Ingen sporskader ettersom marberedningen utføres med beltegraver
 • Reduserer snutebilleangrep ettersom man får en tiltrykt flat flekk som ikke snutebillen vil gå over
 • Rask og effektiv flekkmarkberedning
 • Effektiv for markberedning der fortids- eller kulturminner finnes på hogstflaten ettersom man har god oversikt der man kjører
 • Mindre brannrisiko ved bruk av gravemaskin ettersom føreren har bedre kontroll på hvor det kjøres
 • Man kan kombinere hauglegging, sporretting og flekkberedning på samme hogstflate med samme maskin

TEKNISKE DATA

Store Komplett:

 • Sideveis tilt (hydraulisk)
 • Vekt: 900 kg
 • Høyde: 110 cm
 • Lengde: 120 cm
 • Bredde flekkberedning (2 x) 56 cm
 • C-C avstand flekk: 200 cm
 • Total bredde aggregat: 250 cm

Kan leveres med hurtigfestene : S60, S70, B20, B27

 

Komplett junior:

 • Vekt: 300 kg
 • Høyde: 110 cm
 • Lengde: 120 cm
 • Bredde flekkberedning: 56 cm

Junior kan leveres med hurtigfestene : S40, S45, S50