Hydraulisk pumpe

Vi kan nå tilby DW 500 hydraulisk drevet sentrifugalpumpe som er utviklet spesielt for

raskt å tømme grøfter eller gravde hull for skittent vann.

Enten du jobber innenfor landbruk eller som entreprenør kommer du før eller siden opp i situasjoner der et stort innsig av vann i området der det skal utføres reparasjoner gjør det nærmest umulig å få jobben gjort.

Med en DW 500 pumpe, bygget spesielt for å tåle skittent vann, tømmes arbeidsområdet raskt for vann slik at jobben kan utføres uten problemer. Samtidig hindrer du at vann/jord etc. fra området du arbeider i går inn i tilstøtende rør og skaper problemer der i ettertid.

Pumpen er liten i omfang, og går fint ned i hull med et tverrsnitt på kun 40 cm! Liter vann pr. minutt justeres enkelt ved å regulere ventilen på hydraulikkslangen.

Pumpen er også ideell ved brønnfylling av f. eks en tankvogn når du trenger vann i forbindelse med rørspyling. Ved fylling fra åpen dike eller en bekk kobles en flytbøye til pumpen slik at pumpen ikke synker.

 

For mer informasjon og pris, send oss en epost

SPESIFIKASJONER

  • Oljemengde krav maks. 24 l/min
  • Pumpekapasitet maks. 500 l/min (justeres via regulator på hydraulikkslangen)
  • 10 meter 40 mm. sugeslange
  • 10 meter hydraulikkslanger (tur-retur)