OM TRACKA SØKEUTSTYR

Dreneringsrør, avløpsrør og andre rørsystemer er uunnværlige i et moderne samfunn. Ethvert system, uansett hvor godt konstruert det er, kan få et brudd eller tettes på enkelte punkt.

Tracka søkeutstyr er moderne utstyr som er testet gjennom mange års praksis.

 

Tracka søkeutstyr er tilgjengelig i to versjoner:

Tracka Farma for plastrør

Tracka Iron for plast, stål og betongrør

Hver versjon har spesielle egenskaper og spesifikke bruksområder.

Hver versjon leveres som et komplett sett i et praktisk og solid oppbevaringskoffert.

 

Ved bruk av en Tracka sporingsenhet er det mulig på en enkel måte å finne hindringer eller brudd i dine rør, og i tillegg finne ut HVOR i bakken røret befinner seg. For å spare unødig mye tid og graving på feil sted. Med Tracka søkeutstyr bedrer du økonomien ved betydelig færre «feilgravinger» når du skal lete etter et brudd eller en blokkering i rørene.

 

Tracka søkeutstyr består alltid av en sender og en mottager. Med spyleslangen på din grøftespyler eller med en trekkefjær kjøres senderen inn i drens- eller avløpsrøret.

Ved hjelp av en håndholdt mottaker som avgir et signal ved lyd, dioder eller signal display avhengig av modell finner du hvor senderen er i røret.

TRACKA FARMA – for plastrør


Med grovsøket finner mottakeren senderen i et område på ± 6 meter i diameter. (3 m radius) Maks søkedybde ca. 3 meter.

Med finsøket kan mottageren lokalisere senderen i et område på ca. 50 x 50 cm.

FUNKSJONER:

 • Standard sending og mottak ned til 3 m
 • Mulighet for ned til 8 m rekkevidde med en annen sender
 • Trinnløs finjustering sikrer presis lokalisering av senderen
 • Uttak for øretelefoner

 

Tracka Farma inneholder:

 • RX10 mottagerenhet
 • Senderenhet TX3
 • Beskyttelseshylse for sender Ø 31,9 mm utv. diameter
 • Øretelefon
 • 1 x 9 V batteri
 • Batterier 2 x 1,4 V

PRIS KR 9 250,- eks. mva

Ekstrautstyr:

Senderhylse Ø 25 mm , TX10 senderenhet, spyledyse/adapter for tilkobling mellom sender og spyleslange, adapter for tilkobling til trekkefjær.

 


TRACKA IRON – for plast-, betong og stålrør


 

Denne håndholdte digitale mottakeren gir en visuell og hørbar indikasjon på det mottatte signalet via den innebygde LCD-skjermen og høyttaleren. Når posisjonen til senderen i bakken er påvist så kan den håndholdte mottakeren brukes til å vise den faktiske dybden fra mottakerenhetens antenne til senderen som er i røret.

 

FUNKSJONER:

 • Rekkevidde ned til 10 meters dybde (5 m med standard sender).
 • Mikroprosessor styrt
 • Digital dybdeavlesning
 • Digitalt mottak med sterkt lydsignal
 • For stål, betong og plastrør

 

Tracka Iron inneholder:

 • Mottaker CIT
 • 5 kanals CTX5 senderenhet Ø 38 mm
 • Batterienhet sender
 • Blokkeringssystem
 • 1 x 9V batteri
 • Batterier 2 x 1,4 V

PRIS KR. 12 750,- eks. mva

Ekstrautstyr: Senderenhet CTX10 for 10 m søkeområde, Spyledyse/adapter for montering mellom sender og spyleslange, adapter for trekkefjær