Her finner du alt fra enkle feiebørster til den avanserte Circulus feiemaskinen hvor feieaggregatet kan svinges 360° rundt sin egen akse. Ideelt ved feiing i begge kjøreretninger, og gjør at du slipper roterende børster som tilleggsutstyr ved feiing inntil kanter etc.

TREJON OPTIMAL FEIEUTSTYR

Støvbinding under høytrykk
Trenger du bedre støvbinding når du feier? Problemer med for høyt innhold av skadelige PM10-partikler?

Trejon Optimal støvbindende løsning under høytrykk reduserer mengden skadelige PM10-partikler betydelig sammenlignet med tidligere systemer!

Støvbinding med høytrykks vanntåke muliggjør støvfri feiing og bedre resultater sammenlignet med tidligere vanningssystemer. Systemets kraft er basert på finfordelt vanntåke som sprayes ut med et trykk på 60-150 bar. Vanntåken gjør ikke overflaten som blir feid våt, men binder i stedet veistøvet effektivt.

Reduserer mengden PM10-partikler med opptil 52%*
Feltforsøk viser at feiearbeid med støvbinding under høytrykk reduserer mengden PM10-partikler som er skadelig for åndedrettet, med opp til 52%* sammenlignet med tradisjonell vanning med lavt trykk. Sammenlignet med feiing som gjøres helt uten vann, reduserer støvbinding under høyt trykk mengden støv med svimlende 82%*.

Høytrykkssystem for støvbinding til alle modeller
Alle feiemaskiner fra Trejon Optimal kan utstyres for støvbinding under høytrykk. Fordelene med støvbindingssystemet er like tydelige uansett om du bruker en feiemaskin med oppsamler, feiemaskin med roterende børster, feieskuffe eller en ren feiebørste.

Høytrykkssystemet kan bygges ut med høytrykksvask inkl. pistol, slange og selvopptrekkende slangetrommel.
Dette øker fleksibiliteten til feieutstyret og er praktisk der feieren ikke kommer til, for eksempel bussholdeplasser, tilfluktssteder, trapper ellerrundt stolper. I tillegg kan du raskt og enkelt rengjøre feiemaskinen og redskapsbæreren etter bruk.

Fordeler med støvbinding under høytrykk

  • Støvfri feiing
  • Opptil 52% mindre PM10-partikler sammenlignet med tradisjonelle vanningsanlegg
  • Sammenlignet med feiing uten støvbinding reduseres antall PM10-partikler med opptil 82%
  • Minimum vannforbruk med opptil tre ganger så lavt vannforbruk
  • Mindre vann reduserer også mengden absorbert materiale som sitter fast i beholderen
  • Feiing er mulig selv ved noen få minusgrader
  • Mulighet for å velge høytrykksvask for økt fleksibilitet

* Felttest utført sammen med Metropolia University of Applied Sciences 2013 med samlemaskin Trejon Optimal K150. Kontakt Trejon for mer informasjon om feltprøven.

 

Nedenfor finner du mer informasjon om våre modeller. Vi tilbyr samme priser i Norge som Trejon har i Sverige!
Priser er å forstå eks. mva

Se spesielt den nye Circulus hvor hele feieaggregatet kan snus 360° rundt sin egen akse! Dette gjør at bæremaskinen kan feie i begge kjøreretninger, og at behovet for sidebørster bortfaller. Se video her

STANDARD FEIEKOSTER
FEIEMASKIN K-SERIE MED OPPSAMLER
CIRCULUS MED RUNDTOMSVINGENDE FEIEAGGREGAT
FEIESKUFFER
BOMFEIERE TIL MASKINER MED SEPARAT LØFTEAGGREGAT
PH270R: SPESIALUTVIKLET FOR SNØ OG IS. MED ISRIVER OG SPORFØLGER FOR JERNBANE!