For effektiv drenering eller kabelgraving!

AFT 100 KJEDEGRAVER ELLER EN GRØFTEPLOG?

Det kan være vanskelig å velge.

Noen fordeler det kan være greit å vite om når det gjelder AFT 100 kjedegraver kontra en grøfteplog ser du nedenfor.

 • En kjedegraver er et multiverktøy som kan brukes til graving av drensrør, trykkavløp, vann, fiber og annet
 • På våre kjedegravere kan gravebredden endres etter behov i forhold til type jobb. Fra 12,5 til hele 40 cm bredde på grøften
 • Med en kjedegraver graves en åpen grøft slik at det enkelt kan legges trykkavløp, vann eller fiber eller andre typer kabler, og du har full oversikt på leggingen
 • En kjedegraver krever vesentlig mindre kraftbehov og traktor i forhold til en plog. En traktor på 100-130 hk er nok
 • Er det vått i overflaten er det svært vanskelig å få nok feste til å trekke en plog. Med en kjedegraver er dette ikke noe problem
 • Graver også i grusveier

 

AFT 100 FOR LANDBRUKSDRENERING:
Vi leverer maskiner ferdig rigget for drenering klare for å kobles rett på traktoren! Med laser og maskinstyring, eller Trimble GPS-assistert graving. Over 30 maskiner solgt i Norge.

Maskiner med dette oppsettet leveres som standard med 20 cm gravebredde, 140 cm gravedybde og en kombinasjon av graveblader og rivere/stenknaster. Standard er også hydraulisk stativ for rørrullene, kombikasse for legging av rør og flis/grus samtidig. I pakken er også en jordskrape som legger ca. 10 cm. masse på lagt rør.

Vi har også laget en pakke bestående av laserutstyr og maskinstyring for automatisk graving av fall. Alle enhetene har en meget høy kvalitet. Enklere blir det ikke.

Bruker du i tillegg våre Aradren rør med tykke filter til dreneringen så sparer du kostnader, og ikke minst tid i forhold til om du legger tradisjonelle drensrør som krever flis eller grus som et filter rundt rørene. Med et Aradren filterrør graver du, legger ned røret og fyller grøfta med stedlige masser!
a
a
a
FOR ANNEN GRAVING:
AFT 100 kan også utstyres med Heavy Duty 101 mm platekjede og hardmetall kuletenner for de aller tøffeste jobbene. Vi har også et variert utvalg ev rørleggere, og kan i tillegg bygge maskinen til en stor del ut fra dine ønsker og behov. En ideell maskin for graving av kabel, vann eller kloakk.
a
Gravebredder fra 12,5 opp til 40 cm, og gravedybder ned til 180 cm.
a
a
a
Ta kontakt så bygger vi en maskin etter ditt ønske.

AFT 100
Integrert tilt på crumberenhet
Kombienhet rør/flis/grus
Overføringskasse og slureclutch
Standard 75 mm kjede. Skruer som legger massene vekk fra grøfta
NYHET! Justerbart stativ for drensrullene
Både senter og sidestøtter på rørvinna justeres for full støtte til rullen med rør
Enkelt å justere med vingemutter
Guide som holder røret ned mot bunnen av rørleggeren
Her med Heavy Duty gravesverd og kjede (tilleggsutstyr)
Heavy Duty gravesverd og kjede (tilleggsutstyr)

 

Massehåndteringen gjøres med skruer som fordeler jorden likt på begge sider av grøfta. Noe som gjør tilbakefylling enkelt. Alternativt kan jorden fjernes med et transportbånd-system som frakter massene opp i en tilhenger. Ideelt for bruk på golbaner for å unngå tilgrising og når grøftene skal fylles opp med annen filtreringsmasse.
AFT100 grøftemaskin kan utstyres med forskjellige typer stativ for drensrør eller kabel.

Vi kan utstyre maskinen etter ditt ønske, og kan tilby følgende utstyr:

 • Varierte gravebredder og dybder
 • Standard kjede eller heavy duty kjede
 • Kombi-enhet for legging av rør og sagflis/grus i en operasjon
 • Kabel/rørlegger
 • Hydraulisk stativ for drensrullene.
 • Crumber enhet med hydraulisk tilt
 • Skrape som legger noe jord på lagte rør

For automatisk graving av fall:

AFT 100 har justerbar slureclutch som løser ut om kjeden skulle kjøre seg fast i fast fjell eller lign.

AFT 100 har et lavt effektbehov. Vekt er kun 1 000 – 1 600 kg avhengig av utstyr. En traktor mellom 100-140 hk er ideelt. Traktor må klare hastigheter ned til 100 -200 m/time i områder hvor det er mye stein. En absolutt fordel ved denne type graving er trinnløs transmisjon.

Gravehastighet fra 100 til 1 000 m/time avhengig av grunnforholdene.

AFT 100 monteres på traktorens trepunkt og graver normalt sentrert bak traktoren, men kan også utstyres med en offsetramme som gjør at gravingen kan gjøres rett bak traktorens høyre bakhjul. Noe som gjør det enkelt å grave for rør/kabel på veiskuldre.

Tekniske data standardmaskin

 • Vekt fra 1 000 til 1 600 kg avhengig av utstyr
 • Pto drift
 • Slureclutch
 • Crumber med hydr. tilt. (fjerner gravde masser i bunnen av grøfta)
 • Gravebredder fra 125 til 300 mm (ved bytte av blader
 • 75 mm lenkekjede med graveblader eller graveblader og Wolfram rivere
 • Gravesverd på 1 – 1,2 – 1,4 eller 1,6 meter

 

Valgbart tilleggsutstyr

 • Utvidet ramme for 400 mm gravebredde
 • 101 mm HD platekjede
 • Graveblader eller kuletenner
 • Gravebredder med HD kjede fra 200 til 400 mm
 • Hydraulisk stativ for drensrør
 • Jordskruer (legger gravde masser ca. 30 cm fra grøftekanten
 • Kombienhet for legging av rør og flis/grus samtidig
 • Enkle rørleggere
 • Skrape som legger på ca. 10 cm masse etter at rør er lagt.