For planlegging og utførelse av grøftejobben, samt lagring av grøftedata

WM-DRAIN FOR GPS STYRING AV KJEDEGRAVER, GRØFTEHJUL ELLER GRØFTEPLOG

Vi tilbyr nå Trimbles dreneringsløsning for landbruket, WM-Drain, som knytter de ulike operasjonene i et dreneringsprosjekt i sammen; Måling, analyse, planlegging, graving og lagring av data for fremtidig bruk. Enklere blir det ikke.

Er det ønskelig, kan du med Trimbles unike produkt Farm Works Surface svært enkelt kartlegge topografien og lage nøyaktige grøftekart på dine eller andres skifter før grøftejobben skal utføres.
Her får du nøyaktig topografi og fall på alle grøfter, nøyaktig antall meter rør som går med med mer.

Et uunværlig verktøy for verktøy for produksjon av grøftekart og økonomien i et prosjekt.

WM-Drain programvare brukes i sammen med displayene TMX-2050 eller FMX med korrigeringer på RTK nivå og sikrer en optimal legging av drensrørene.

WM Drain er en unik verktøykasse som tar deg rett fra idé til et ferdig, godt drenert skifte med økt potensial for maksimal avkastning. Med WM-Drain kan du eliminere oppsamlinger av overvann, optimalisere rotdybde, maksimere vekstsesongen og minimere tap av næringsstoffer. GPS-systemet bruker GPS og RTK GLONASS for optimal nøyaktighet.

Kartlegging
Samle enkelt inn informasjon om skiftet i 3D ved hjelp av skjermene TMX-2050 eller FMX i grøftemaskinen eller på en ATV (Farm Works).

Analyse
Analyser 3D-informasjon i programmet Farm Works (tillegg) og få et enda bedre beslutningsgrunnlag for dreneringsprosjektet.

Prosjekt
Velg om du vil etablere planer og kontrollere hele dreneringssystemet i 3D ved hjelp av Farm Works Surface (tillegg) på kontor pc’en, eller design dreneringsgrøftene direkte i Trimble skjermen, uten å måtte forlate traktoren.

Utførelse
Hvis Farm Works: Ta med ferdige data tilbake til skiftet som skal grøftes og bruk WM-Drain modulen i en av skjermene TMX-2050 eller FMX for eksakt graving og nøyaktig legging av dine drensrør.

Datalagring
Systemet lagrer nøyaktige plasseringer av drensrørene, slik at informasjonen enkelt kan hentes frem for fremtidig vedlikehold eller utvidelse av systemet.

Vi tilbyr nå AFT100 kjedegraver komplett med Trimble GPS – RTK assistert styring av grøftingen.

 

Ta kontakt for en hyggelig samtale!